Aktiviteter / Familiekursus 2014

Familiekursus 2014

Stofskiftegruppens familiekursus 2014 skal sætte fokus på livet med en stofskiftesygdom, og de udfordringer familierne bliver stillet overfor.
 

Idéen og formålet 

Idéen og formålet med vores projekt er at samle vores medlemmer til en fælles familiekonference, hvor vi sætter fokus på familiedynamik. Det vil vi gøre med en fælles oplægsholder, der favner bredt og kan motiverer familierne. Nicolai Moltke-Leth vil med sit foredrag "kys den gamle verden farvel" inspirere dig til at hæve din mentale overligger og forvandle hverdagens problemer til udfordringer. Vores forenings medlemmer (især vores unge) vil have stor gavn og glæde af et ”kærligt spark”. 
Center for Medfødte Stofskiftesygdomme (CMS) er et landsdækkende center for udredning og behandling af patienter med medfødte stofskiftesygdomme (IEM), centerchef, overlæge dr. med. Allan M. Lund vil derfor åbne familiekurset med et oplæg omkring vores fællestræk og stofskiftesygdomme generelt.  Efter en fællessamling, vil det være muligt for deltagerne at opdele sig i små workshops, hvor den enkeltes problemstilling og interesse bliver tilgodeset.
 
 
  
 

EVALUERING AF FAMILIEKURSET i KOLDING den 5. april 2014